VÒNG QUAY M1014 LONG TỘC

Chú ý : 18k/1 lần quay
Play Center

Chú ý : 18k/1 lần quay

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  2658702*** Nhận được 15000 Kim Cương 19:28 24/06
  0967602*** Nhận được 15000 Kim Cương 16:32 22/06
  datdao*** Nhận được 15000 Kim Cương 17:38 20/06
  quynhha*** Nhận được 15000 Kim Cương 08:14 20/06
  khangvo*** Nhận được 15000 Kim Cương 19:31 19/06
  dinhgia*** Nhận được 15000 Kim Cương 18:54 18/06
  ty00998*** Nhận được 15000 Kim Cương 17:47 18/06
  duyhaha*** Nhận được 15000 Kim Cương 10:42 17/06
  eror_no*** Nhận được 15000 Kim Cương 20:20 15/06
  hoangan*** Nhận được 15000 Kim Cương 10:05 14/06
  hoangan*** Nhận được 15000 Kim Cương 10:05 14/06
  accvip1*** Nhận được 15000 Kim Cương 13:56 13/06
  nhatnam*** Nhận được 15000 Kim Cương 13:52 13/06
  nhatnam*** Nhận được 15000 Kim Cương 13:50 13/06
  nhatnam*** Nhận được 15000 Kim Cương 13:49 13/06
  nhatnam*** Nhận được 15000 Kim Cương 13:49 13/06
  youki01*** Nhận được 15000 Kim Cương 18:50 12/06
  anguyen*** Nhận được 15000 Kim Cương 14:46 12/06
  tuankho*** Nhận được 15000 Kim Cương 13:45 12/06
  loivien*** Nhận được 15000 Kim Cương 05:49 12/06