VÒNG QUAY SKY ƠI

Chú ý : 22k/1 lần quay
Play Center

Chú ý : 22k/1 lần quay

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  lele116*** Nhận được 18000 Kim Cương 16:03 17/06
  lele116*** Nhận được 18000 Kim Cương 16:03 17/06
  tuankho*** Nhận được 18000 Kim Cương 13:54 12/06
  loi1234*** Nhận được 18000 Kim Cương 07:58 11/06
  1019461*** Nhận được 18000 Kim Cương 07:36 08/06
  1019461*** Nhận được 18000 Kim Cương 07:35 08/06
  1019461*** Nhận được 18000 Kim Cương 07:35 08/06
  1019461*** Nhận được 18000 Kim Cương 07:35 08/06
  1019461*** Nhận được 18000 Kim Cương 07:35 08/06
  1498438*** Nhận được 18000 Kim Cương 21:06 06/06
  8605415*** Nhận được 18000 Kim Cương 11:26 06/06
  1193651*** Nhận được 18000 Kim Cương 09:45 06/06
  1708702*** Nhận được 18000 Kim Cương 19:55 05/06
  3070020*** Nhận được 18000 Kim Cương 19:03 05/06
  8828477*** Nhận được 18000 Kim Cương 17:55 05/06
  2138181*** Nhận được 18000 Kim Cương 14:11 05/06
  2648252*** Nhận được 18000 Kim Cương 13:48 05/06
  5388981*** Nhận được 18000 Kim Cương 13:14 05/06
  1161016*** Nhận được 18000 Kim Cương 11:30 05/06
  2849948*** Nhận được 18000 Kim Cương 15:42 04/06